Samen op weg naar natuurinclusieve kringlooplandbouw

Caring Farmers staat voor een snelle transitie naar een natuurinclusieve dierwaardige kringlooplandbouw: een landbouw waar de biodiversiteit ieder jaar toeneemt, alle dieren buiten lopen en waar boer en klant elkaar steeds beter kennen. 

Er zijn 350 boeren aangesloten bij Caring Farmers. Dat zijn hele verschillende boeren, van grote veehouders tot de pluktuin om de hoek. Zij vinden elkaar in hun zorgen voor klimaat en biodiversiteit. Zij willen een snellere transitie, maar dat kunnen boeren niet alleen. Dat is een opgave voor de hele maatschappij. Alle boeren zijn welkom, ongeacht hun huidige situatie. Het gaat erom dat we samen op weg gaan. 

Caring Farmers zet zich in voor: 

  • Een luidere stem van duurzame boeren in het publieke debat
  • Laten zien dat de landbouw anders kan
  • Boeren helpen om te verduurzamen door concrete projecten en door boeren aan elkaar te verbinden. 
 
Concreet houdt dat momenteel in: 
 

Bij Caring Farmers zijn ook 5000 consumenten, 120 ketenpartners, 100 wetenschappers en NGO’s en Winkeliers aangesloten. Sluit je ook aan!