Steun kringlooplandbouw

Help je mee?

Jarenlang werd het publieke debat over de landbouw gedomineerd door de gangbare intensieve landbouw. Als Caring Farmers laten we een ander geluid horen. Het geluid van vooruitstrevende boeren die juist sneller willen verduurzamen richting natuurinclusieve kringlooplandbouw. 

De landbouwtransitie kunnen boeren niet alleen, want dat is een opgave voor ons allemaal: boeren, burgers, wetenschap, NGO’s en overheid. We kunnen het als stichting niet zonder jouw hulp. Sluit je aan en help je mee met een gift? 

Ja ik help mee
Zelf overboeken?

Wil je liever zelf een bedrag overboeken via je eigen bank? Dan kan dat. Doe een donatie op bankrekeningnummer NL94 TRIO 0320 0296 70 ten name van Stichting Caring Farmers.